CFD Syd – en regional resurs

Vi har manusförfattarna, dramatikerna och översättarna av dramatik som skriver manus för scen, film, tv, radio, webb och nya medier. Här hittar du information om vår förmedlande verksamhet, medlemskap, möjligheter till samverkan samt löpande nyheter från oss.

Centrum för dramatiks regionala verksamhet finansieras med verksamhetsstöd från Region Skånes kulturförvaltning och Kulturrådet samt med projektstöd från Malmö Stad och Västra-Götalandsregionen.

Kommentera