Manusrummet – en satsning på manus

Manusrummet är en satsning på manus, manusförfattare och skrivande regissörer där det just nu utvecklas fem nya långfilmer i samarbete med fem etablerade manuscoacher. Bakom satsningen står Film i Skåne och Centrum för dramatik Syd. Projektens upphovspersoner är manusförfattare/regissörer som gör sin första eller andra långa spelfilm. I projekten ser vi personliga berättelser, dramatik, action […]

Stödinsatser för kulturskapare med anledning av Covid-19

FÖRFATTARFONDENKrisstipendier – deadline 8 majKrisstipendierna ska kompensera för redovisade intäktsbortfall.https://svff.se/html/krisstipendier.html KONSTNÄRSNÄMNDENKrisstipendier – deadline 14 maj (förlängd ansökningstid från 8 maj)Krisstipendier för kompensation av intäktsbortfall till följd av utebliven ersättning i samband med inställda konstnärliga uppdrag planerade att äga rum 12 mars – 31 augusti 2020.http://admin.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24075 KULTURRÅDETStöd för inställda eller uppskjutna kulturevenemang:Stödpaket: föreläsningar och andra arrangemang […]

Skrivelse till kulturdepartementet från centrumbildningarna

Idag den 26 mars har centrumbildningarna skickat en gemensam skrivelse till kulturdepartementet och Kulturrådet med anledning av den rådande situationen för fria kulturskapare och centrumbildningarnas akuta behov av förstärkta resurser. Utdrag ur skrivelsen: Arbetsbelastningen är för närvarande skyhög i organisationerna då kulturskaparna söker stöd när arrangörerna ställer in och bokar av arrangemang, projekt och uppdrag […]

2.800 elever deltog i projektet Manustimmen

2.800 elever – 35 skolor – 112 manustimmar Manustimmen startade som ett projekt under 2019 och har genomförts i Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen med stöd från Kulturrådet. I Malmö utökades projektet genom en förstärkt insats från Malmö Stad. Under 2020 fortsätter projektet i Västra Götalands genom projektmedel från Västra Götalandsregionen. Länk till […]

Pitcha din pjäsidé under Scenkonstbiennalen – speeddating mellan dramatiker och teatrar

Är du dramatiker eller regissör och vill pitcha en idé för konstnärliga ledare och teaterchefer från hela landet? Då är det hög tid att anmäla ditt intresset till årets speeddating på Scenkonstbiennalen i Sundsvall. Missa inte chansen att presentera din pjäsidé och samtala med de teatrar du är intresserad av. Viktigt är att du kan […]

Manusfolket – ett utvecklingsprojekt med stöd från Malmö Stad

Vi har under 2018 drivit utvecklingsprojektet Manusfolket med syfte att etablera ett nätverk för att stärka våra yrkesgrupper. Projektet har finansierats genom stöd från Malmö Stad. Det har handlat om att synliggöra yrkesrollen manusförfattare och lyfta manusprocessen som en central och spännande del i skapandet av film, tv, radiodramatik, teater etc. samt stärka CFD Syd […]

Centrum för dramatiks yttrande över ”Konstnär oavsett villkor?” (SOU 2018:23)

Centrum för dramatik har i dagarna lämnat i in ett yttrande över Konstnärspolitiska utredningens betänkande ”Konstnär – oavsett villkor?” (SOU 2018:23) där vi bland annat välkomnat ett förslag om 10 miljoner kronors höjning till centrumbildningsanslaget. Sedan har vi också föreslagit att man bör överföra 20 miljoner kronor från medel för digitalisering till centrumbildningarna, så att konstnärerna […]

Beviljade medel för projektet Dramatik i Väst – en förstudie

Centrum för dramatik Syd har glädjen att meddela att vi beviljats medel från Västra Götalandsregionen för projektet Dramatik i Väst – en förstudie. Syftet med förstudien är att stärka konstområdet dramatik och de dramatiska berättarna i Västra Götaland. I det ingår det framförallt att göra det möjligt för fler dramatiker och manusförfattare att verka inom […]

Dramatiker sökes till Speeddating under Bibu i maj – förlängd ansökan till 25 april

Riksteatern, Dalateatern, Byteatern, Regionteater Väst, Samiska Teatern, Sveriges Radio Drama, Scenkonst Sörmland, Strindbergs Intima Teater… Listan växer över teatrar som har iscensatt en uppsättningsidé efter en pitch på Speeddating. Vi välkomnar både unga och erfarna dramatiker och regissörer med vassa idéer och starka berättelser till föreställningar för barn och unga. Viktigt är att du kan […]

Konstnärspolitiska utredningen föreslår höjt anslag till centrumbildningarna

Centrumbildningarna välkomnar Konstnärspolitiska utredningens betänkande ”Konstnär – oavsett villkor?” SOU 2018:23, där utredningen föreslår höjt anslag till centrumbildningarna inom kulturområdet. Länk till Konstnärspolitiska utredningen. Länk till betänkandet ”Konstnär – oavsett villkor? Centrumbildningarna, där Centrum för dramatik är en av tretton organisationer, har tillsammans skrivit till Konstnärspolitiska utredningen för att påtala den stora vikten av att […]