Pitcha din pjäsidé under Scenkonstbiennalen – speeddating mellan dramatiker och teatrar

Är du dramatiker eller regissör och vill pitcha en idé för konstnärliga ledare och teaterchefer från hela landet? Då är det hög tid att anmäla ditt intresset till årets speeddating på Scenkonstbiennalen i Sundsvall. Missa inte chansen att presentera din pjäsidé och samtala med de teatrar du är intresserad av. Viktigt är att du kan […]

Manusfolket – ett utvecklingsprojekt med stöd från Malmö Stad

Vi har under 2018 drivit utvecklingsprojektet Manusfolket med syfte att etablera ett nätverk för att stärka våra yrkesgrupper. Projektet har finansierats genom stöd från Malmö Stad. Det har handlat om att synliggöra yrkesrollen manusförfattare och lyfta manusprocessen som en central och spännande del i skapandet av film, tv, radiodramatik, teater etc. samt stärka CFD Syd […]

Centrum för dramatiks yttrande över ”Konstnär oavsett villkor?” (SOU 2018:23)

Centrum för dramatik har i dagarna lämnat i in ett yttrande över Konstnärspolitiska utredningens betänkande ”Konstnär – oavsett villkor?” (SOU 2018:23) där vi bland annat välkomnat ett förslag om 10 miljoner kronors höjning till centrumbildningsanslaget. Sedan har vi också föreslagit att man bör överföra 20 miljoner kronor från medel för digitalisering till centrumbildningarna, så att konstnärerna […]

Beviljade medel för projektet Dramatik i Väst – en förstudie

Centrum för dramatik Syd har glädjen att meddela att vi beviljats medel från Västra Götalandsregionen för projektet Dramatik i Väst – en förstudie. Syftet med förstudien är att stärka konstområdet dramatik och de dramatiska berättarna i Västra Götaland. I det ingår det framförallt att göra det möjligt för fler dramatiker och manusförfattare att verka inom […]

Dramatiker sökes till Speeddating under Bibu i maj – förlängd ansökan till 25 april

Riksteatern, Dalateatern, Byteatern, Regionteater Väst, Samiska Teatern, Sveriges Radio Drama, Scenkonst Sörmland, Strindbergs Intima Teater… Listan växer över teatrar som har iscensatt en uppsättningsidé efter en pitch på Speeddating. Vi välkomnar både unga och erfarna dramatiker och regissörer med vassa idéer och starka berättelser till föreställningar för barn och unga. Viktigt är att du kan […]

Konstnärspolitiska utredningen föreslår höjt anslag till centrumbildningarna

Centrumbildningarna välkomnar Konstnärspolitiska utredningens betänkande ”Konstnär – oavsett villkor?” SOU 2018:23, där utredningen föreslår höjt anslag till centrumbildningarna inom kulturområdet. Länk till Konstnärspolitiska utredningen. Länk till betänkandet ”Konstnär – oavsett villkor? Centrumbildningarna, där Centrum för dramatik är en av tretton organisationer, har tillsammans skrivit till Konstnärspolitiska utredningen för att påtala den stora vikten av att […]

Om manusets roll i framtidens barnteater – seminarium på Bibu i maj

Tillsammans med Dramatikerförbundet arrangerar vi seminariet Om manusets roll i framtidens barnteater på Bibu i Helsingborg maj. Tid och plats: fredag 18 maj kl 11.15, Helsingborgs stadsbibliotek, hörsalen Är texten synlig i teater för barn? Får den ett utrymme för att ge handlingen djup och nyanser? Ges den möjlighet att utgöra en av berättelsens viktigaste byggstenar? Och hur ska det […]

Dramatik på Uppåkra – rapport från fältet

”Med det dramatiska berättandet som grund kan vi tillsammans skapa nya möjligheter för att levandegöra en plats och berätta dess historia…” Fyra professionella dramatiker/manusförfattare har tillsammans med Uppåkra Arkeologiska Center under 2017 arbetat fram konkreta idéer för hur platsen och fynden från Uppåkra kan åskådliggöras på nya, roliga, lärorika och lättillgängliga sätt med hjälp av […]

Beviljat verksamhetsstöd från Region Skåne

Centrum för dramatik Syd har för första gången beviljats verksamhetsstöd från Region Skåne – 350 000 kr för den regionala verksamheten 2018. Ett otroligt viktigt och roligt beslut som innebär att regionen premierar det utvecklingsarbete vi genomfört i egenskap av centrumbildning under tre år samt ser oss som en självklar regional aktör och möjlig samverkanspart […]

Yttrande gällande estetiska ämnen i samtliga nationella program i gymnasieskolan

Centrum för dramatik och Dramatikerförbundet har gemensamt skrivit ett yttrande till promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program. Utbildningsdepartementet föreslår där bl.a. att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Länk till yttrandet i sin helhet. Länk till promemorian i sin helhet.