Beviljat verksamhetsstöd från Region Skåne

Centrum för dramatik Syd har för första gången beviljats verksamhetsstöd från Region Skåne – 350 000 kr för den regionala verksamheten 2018. Ett otroligt viktigt och roligt beslut som innebär att regionen premierar det utvecklingsarbete vi genomfört i egenskap av centrumbildning under tre år samt ser oss som en självklar regional aktör och möjlig samverkanspart […]

Yttrande gällande estetiska ämnen i samtliga nationella program i gymnasieskolan

Centrum för dramatik och Dramatikerförbundet har gemensamt skrivit ett yttrande till promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program. Utbildningsdepartementet föreslår där bl.a. att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Länk till yttrandet i sin helhet. Länk till promemorian i sin helhet.

Samverkan i kulturarvsprojektet Kontext – att låta tingen tala!

Vi kan med glädje och nyfikenhet berätta att vi är samverkanspart i kulturarvsprojektet Kontext – att låta tingen tala! Projektägare är Skånes Hembygdsförbund och samverkansparter är Centrum för dramatik Syd, Författarcentrum Syd, FilmCentrum Syd, Certec – Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola samt Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet pågår oktober 2017 – juni 2019 och finansieras av PostkodStiftelsen […]

Skrivelse till utredningen Konstnärernas villkor

Centrumbildningarna, där Centrum för dramatik är en av tolv organisationer, har gemensamt skrivit till utredningen Konstnärernas villkor för att påtala den stora vikten av att höja anslaget till organisationerna. Länk till skrivelsen i sin helhet! Bakgrund: Regeringen beslutar i november 2016 att en särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren […]

Midsummer Stories – nyskriven nordisk dramatik

Det står nu klart att det nordiska dramatikprojektet Nordic DRAMA Platform spelar föreställningen Midsummer Stories i Köpenhamn, Malmö och Porsgrunn. Fler spelplatser och datum kommer att presenteras inom kort. 16 dramatiker, 4 från vardera Danmark, Island, Norge och Sverige, har nu skrivit 4 pjäser tillsammans under föreställningsnamnet Midsummer Stories. I Köpenhamn ger man samtliga 4 […]

Skåne får 25 miljoner till aktiviteter inom Skapande skola

Den 27 april offentliggjorde Kulturrådet vilka kommuner som tilldelats Skapande skola medel. I Skåne fördelades totalt 25 miljoner kronor till olika kulturprojekt i 31 kommuner och 20 friskolor. Man beräknar att ca 120 000 elever kommer att ta del av insatserna. Totalt fördelar Kulturrådet ca 177 miljoner kronor till insatser inom Skapande skola i hela […]

Seminarier med fokus på dramatik under Scenkonstbiennalen

Under Scenkonstbiennalen i Norrköping arrangerar Dramatikerförbundet tre seminarier med fokus på dramatik. Seminarieledare är Birgit Hageby, vice ordf. i Dramatikerförbundet och ordförande i Centrum för dramatik. Att vara eller inte vara – ensam När: onsdag 24 maj kl. 14:00-14:45 Var: Louis de Geer konsert och kongress Medverkande: Mats Kjelbye, Joakim Sten, Kalle Westerdahl En för […]

Speeddating på Scenkonstbiennalen i Norrköping

Missa inte årets Speeddating på Scenkonstbiennalen i Norrköping! Runt 40 dramatiker och regissörer möter ett femtontal teatrars konstnärliga ledare. Tid och plats: 24 maj kl 10 på Café Gycklaren, Stora Teatern i Norrköping. Dramatiker med vassa idéer är välkomna att söka! Viktigt är att man kan arbeta professionellt och att en eller flera uppsättningsidéer presenteras. […]

Uppvaktning av utredningen Konstnärernas villkor

Idag den 9 mars uppvaktar centrumbildningarna gemensamt den statliga utredningen Konstnärerna villkor. Centrum för dramatik framför tillsammans med de andra centrumbildningarna att vi behöver högre anslag för att kunna utveckla verksamheterna. Det finns så otroligt mycket vi skulle kunna göra på vårt område, särskilt som digitaliseringen hela tiden ger nya möjligheter och plattformar på nätet. […]