Beviljade medel för projektet Dramatik i Väst – en förstudie

Centrum för dramatik Syd har glädjen att meddela att vi beviljats medel från Västra Götalandsregionen för projektet Dramatik i Väst – en förstudie.

Syftet med förstudien är att stärka konstområdet dramatik och de dramatiska berättarna i Västra Götaland. I det ingår det framförallt att göra det möjligt för fler dramatiker och manusförfattare att verka inom sin yrkesroll i regionen. Vidare ska kartläggningen ta reda på vilka insatser som dramatiker och manusförfattare i regionen har störst behov av.

Förstudien ska också undersöka möjligheterna för Centrum för dramatik Syd att verka regionalt i Västra Götalandsregionen och utgöra en grund för fortsatt aktiv regional centrumbildningsverksamhet med medlemmarna i fokus.

Modellen för förstudien är den regionala verksamheten i Syd och som bidragit till en stärkt arbetsmarknad och fler uppdrag för manusförfattare,
dramatiker och översättare av dramatik i Skåne.

Projektet pågår 1 sep 2018 till 31 aug 2019.

Har du frågor om projektet?

Kontakta Ammy Kjellsdotter, regional samordnare
ammy@centrumfordramatik.se