Beviljat verksamhetsstöd från Region Skåne

Centrum för dramatik Syd har för första gången beviljats verksamhetsstöd från Region Skåne – 350 000 kr för den regionala verksamheten 2018. Ett otroligt viktigt och roligt beslut som innebär att regionen premierar det utvecklingsarbete vi genomfört i egenskap av centrumbildning under tre år samt ser oss som en självklar regional aktör och möjlig samverkanspart idag och i framtiden.

Samtidigt vill vi också berätta att Malmö Stad beviljat CFD Syd projektstöd för fortbildningsaktiviteter och nätverkande i Malmö under 2018 och att Stockholms läns landsting beviljat CFD verksamhetsstöd för förmedlingsinsatser och spridning av dramatiskt berättande inom Skapande skola i Stockholmsregionen.

Vi ser med spänning fram emot det regionala verksamhetsåret 2018!

Länk till Region Skånes kulturbudget 2018!

Centrum för dramatiks regionala verksamhet 2018 stöds av Region Skåne, Kulturrådet och Malmö Stad.