Centrum för dramatiks yttrande över ”Konstnär oavsett villkor?” (SOU 2018:23)

Centrum för dramatik har i dagarna lämnat i in ett yttrande över Konstnärspolitiska utredningens betänkande ”Konstnär – oavsett villkor?” (SOU 2018:23) där vi bland annat välkomnat ett förslag om 10 miljoner kronors höjning till centrumbildningsanslaget. Sedan har vi också föreslagit att man bör överföra 20 miljoner kronor från medel för digitalisering till centrumbildningarna, så att konstnärerna själva kan utforma sina insatser på området. Vi har också påpekat att om medel ska tas från den kulturpolitiska budgeten för Kulturella och kreativa näringar, ska dessa medel riktas mot konstnärerna.

Länk till Centrum för dramatiks yttrande

Länk till utredningens hemsida