Uppvaktning av utredningen Konstnärernas villkor

Idag den 9 mars uppvaktar centrumbildningarna gemensamt den statliga utredningen Konstnärerna villkor. Centrum för dramatik framför tillsammans med de andra centrumbildningarna att vi behöver högre anslag för att kunna utveckla verksamheterna. Det finns så otroligt mycket vi skulle kunna göra på vårt område, särskilt som digitaliseringen hela tiden ger nya möjligheter och plattformar på nätet.

Info: En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredaren ska bedöma hur de statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen och föreslå eventuella förändringar av insatserna för att anpassa dem till nuvarande förutsättningar och behov. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Länk till utredningens direktiv och uppdrag!

Länk till utredningens egen hemsida!