Dramatiserad text utvecklar läsförståelse

Vi vill tipsa om en artikel som handlar om att dramatiserad text främjar läsförståelse.

Martin Göthberg har skrivit licentiatuppsatsen ”Pimpa texten – en etnografisk studie av gymnasielevers meningsskapande dramatext”, en uppsats som synliggör de estetiska ämnenas potential. Elever som arbetar med och dramatiserar en text ökar sin läsförståelse.

Citerat ur artikeln:

”Läsförståelse sker också i ett socialt möte. Det är då texten får betydelse och blir meningsfull. Det sker mycket när eleverna får gestalta en text med ord, röstläge, kostymer och kanske musik, säger Martin Göthberg…”

Artikeln är publicerad i Skolvärlden, en tidning från Lärarnas Riksförbund, den 23 november 2017.

Länk till artikeln!