Kalendarium

2018

8 jan: Kontoren i Malmö och Stockholm öppnar efter helgerna.
16 jan: Kick-off! Projektet Kontext, Mölndal.
22 jan: Medlemsmöte, Stadsarkivet, Sthlm.
30 jan: Möte med centrumbildningarna väst/västra, Göteborg.
31 jan: Inspirationsdag Skapande skola, Malmö Live, Malmö INSTÄLLD!

23 feb: Styrelsemöte, Centrum för dramatik, Sthlm.
24-25 feb: EXPO:Scenkonst, Helsingborg – www.exposcenkonst.riksteatern.se

5 mars: Skånsk Teaterdag, Malmö – www.skane.riksteatern.se/
10 mars: Teaterns dag, Malmö – www.teaternsdag.se
12 mars: Kulturombudsträff, Stenkrossen, Lund
15 mars: Bibliotekskonferens, Malmö Live, Malmö Vi är på plats!
27 mars: Styrelsemöte, Centrum för dramatik, Sthlm.

19-24 mars: BUFF International Film Festival, Malmö – www.buff.se

21 april: PIXEL Skånes Filmfestival, Malmö – www.filmiskane.se/pixel
27 april: Styrelsemöte, Centrum för dramatik, Sthlm.

16-19 maj: Bibu, Helsingborgwww.bibu.se Vi är på plats!
22 maj: Styrelsemöte, Centrum för dramatik, Sthlm.
29 maj: Årsstämma Centrum för dramatik, Sthlm.

13 juni: Styrelsemöte, Centrum för dramatik, Sthlm.

Kalendariet uppdateras löpande.

2017

9 jan: Kontoren i Malmö och Stockholm öppnar efter helgerna.
25 jan: Inspirationsdag Skapande skola, Malmö Live. Vi är på plats!
16 feb: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
28 mars: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
25 april: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
27-28 april: Litteralund, Lund. Vi är på plats!
23 maj: KLYS-mötesplats, Norrköping. Vi är på plats!
23-28 maj: Scenkonstbiennalen i Norrköping. Vi är på plats!
30 maj: Årsstämma Centrum för dramatik, Sthlm.
7 juni: Medlemslunch i Malmö tillsammans med Dramatikerförbundet.
13 juni: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
17 juni – 13 aug: Kontoren i Malmö & Stockholm har sommarstängt.
5 sep: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
8 sep: Seminarium Biblioteket som litterär aktör, Kristianstad. Vi är på plats!
10 okt: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
10-12 okt: Scenkonstdagar barn & unga, Hässleholm. Vi är på plats!
17 okt: Medlemsdag Skapande skola tillsammans med Författarcentrum Syd.
7 nov: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
14 nov: Utbudsdag Skapande skola, Växjö. Vi är representerade!
20 nov: Dramatik på Uppåkra, seminarium 1 av 2.
27 nov: Dramatik på Uppåkra, seminarium 2 av 2.
29 nov: Rantafej, regional kulturkonferens, Malmö. Vi är på plats!
30 nov: Dramatikerförbundets årsmöte, Stockholm. Vi är på plats!
14 dec: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
22 dec-7 jan: Kontoren i Malmö och Stockholm har julstängt.

Kalendariet uppdateras löpande.