Kalendarium

2017

9 jan: Kontoren i Malmö och Stockholm öppnar efter helgerna.

25 jan: Malmö Stads inspirationsdag för Skapande skola. Vi är på plats!

16 feb: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.

28 mars: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.

25 april: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.

27-28 april: Litteralund, Lund. Vi är på plats!

23 maj: KLYS-mötesplats, Norrköping. Vi är på plats!

23-28 maj: Scenkonstbiennalen i Norrköping. Vi är på plats!

30 maj: Årsstämma Centrum för dramatik, Sthlm.

7 juni: Medlemslunch i Malmö tillsammans med Dramatikerförbundet.

13 juni: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.

17 juni – 13 aug: Kontoren i Malmö & Stockholm har sommarstängt.

5 sep: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.

8 sep: Seminarium Biblioteket som litterär aktör, Kristianstad. Vi är på plats!

10 okt: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.

10-12 okt: Scenkonstdagar barn & unga, Hässleholm. Vi är på plats!

17 okt: Medlemsdag Skapande skola tillsammans med Författarcentrum Syd.

7 nov: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.

14 nov: Utbudsdag Skapande skola, Växjö. Vi är på plats!

29 nov: Rantafej, regional kulturkonferens, Malmö. Vi är på plats!

30 nov: Dramatikerförbundets årsmöte, Stockholm. Vi är på plats!

14 dec: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.

Kalendariet uppdateras löpande.