Kalendarium

2018

8 jan: Kontoren i Malmö och Stockholm öppnar efter helgerna.
22 jan: Medlemsmöte, Stadsarkivet, Sthlm
30 jan: Möte med centrumbildningarna väst/västra, Göteborg
31 jan: Inspirationsdag Skapande skola, Malmö Live, Malmö INSTÄLLD!

23 feb: Styrelsemöte, Centrum för dramatik, Sthlm

12 mars: Kulturombudsträff tillsammans med Författarcentrum, Lund
27 mars: Styrelsemöte, Centrum för dramatik, Sthlm

10 april: Möte med regionens scenkonstkollegium, Malmö
19 april: Möte med regionen om en handlingsplan för litteratur, Malmö
27 april: Styrelsemöte, Centrum för dramatik, Sthlm

4 maj: Scenkonstfrukost – Vem har skrivit manus?, Resurscentrum, Malmö
7 maj: Samverkansmöte Kontext, Lund
15 maj: Inspirationseftermiddag Teater Fama, Poeten på hörnet, Malmö – länk
16-19 maj: Bibu, HelsingborgVi är på plats!
18 maj: Speeddating mellan dramatiker och teaterchefer, Bibu – länk
18 maj: Seminarium: Manusets roll i framtidens barnteater, Bibu – länk
18 maj: Medlemslunch, Helsingborg
22 maj: Styrelsemöte, Centrum för dramatik, Sthlm
29 maj: Årsstämma Centrum för dramatik, Sthlm

13 juni: Styrelsemöte, Centrum för dramatik, Sthlm
15 juni: Möte med regionens scenkonstkollegium, Malmö
20 juni: Möte med regionens kollegium för film och transmedia, Malmö

18 juni-12 aug: Kontoret i Sthlm har sommarstängt
2 juli- 12 aug: Kontoret i Malmö har sommarstängt

30 aug: Möte med regionens kollegium för litteratur och serier, Malmö

6-8 sep: Kristianstad Bokfestival – länk Vi är på plats!
14 sep: Styrelsemöte, Centrum för dramatik, Sthlm
27-30 sep: Bokmässan, Göteborg – länk Vi är på plats!

1 okt: Möte med regionens kollegium för film och rörlig bild, Malmö
5-10 okt: Malmö Arab Film Festival, Malmö – länk Vi är på plats!
9-11 okt: Scenkonstdagar barn och unga, Hässleholm – länk Vi är på plats!
16 okt: Panelsamtal: Att skriva dramatik, Inkonst, Malmö – länk
18-19 okt: Audiovisual Days, Göteborg – länk Vi är på plats!
24 okt: Samråd: Litteratur – ny kulturplan, VG-regionen, Göteborg

9 nov: Frukostsamtal med SFI och Malmö Stad, Malmö – länk
23 nov: Styrelsemöte, Centrum för dramatik, Sthlm
29 nov: Rantafej, regional kulturkonferens, Hässleholm. Vi är på plats!

5 dec: Möte med regionens scenkonstkollegium, Malmö
14 dec: Styrelsemöte, Centrum för dramatik, Sthlm

Kalendariet uppdateras löpande.

 

2017

9 jan: Kontoren i Malmö och Stockholm öppnar efter helgerna.
25 jan: Inspirationsdag Skapande skola, Malmö Live. Vi är på plats!
16 feb: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
28 mars: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
25 april: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
27-28 april: Litteralund, Lund. Vi är på plats!
23 maj: KLYS-mötesplats, Norrköping. Vi är på plats!
23-28 maj: Scenkonstbiennalen i Norrköping. Vi är på plats!
30 maj: Årsstämma Centrum för dramatik, Sthlm.
7 juni: Medlemslunch i Malmö tillsammans med Dramatikerförbundet.
13 juni: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
17 juni – 13 aug: Kontoren i Malmö & Stockholm har sommarstängt.
5 sep: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
8 sep: Seminarium Biblioteket som litterär aktör, Kristianstad. Vi är på plats!
10 okt: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
10-12 okt: Scenkonstdagar barn & unga, Hässleholm. Vi är på plats!
17 okt: Medlemsdag Skapande skola tillsammans med Författarcentrum Syd.
7 nov: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
14 nov: Utbudsdag Skapande skola, Växjö. Vi är representerade!
20 nov: Dramatik på Uppåkra, seminarium 1 av 2.
27 nov: Dramatik på Uppåkra, seminarium 2 av 2.
29 nov: Rantafej, regional kulturkonferens, Malmö. Vi är på plats!
30 nov: Dramatikerförbundets årsmöte, Stockholm. Vi är på plats!
14 dec: Styrelsemöte Centrum för dramatik, Sthlm.
22 dec-7 jan: Kontoren i Malmö och Stockholm har julstängt.

Kalendariet uppdateras löpande.