Kontakt

Centrum för dramatik Syd
c/o Riksteatern Skåne, Resurscentrum för scenkonst
Kulturhuset Mazetti
Bergsgatan 29, SE-214 22 Malmö
e-post: syd@centrumfordramatik.se

Ammy Kjellsdotter Åström, regional förmedlare/samordnare
e-post: ammy@centrumfordramatik.se
tfn: 070-219 03 71