Styrelsen

Centrum för dramatiks styrelse 2016-17

Birgit Hageby, ordförande
e-post: hageby@dramatiker.se

Cristina Gottfridsson, regional styrelserepresentant syd
e-post: cristina.gottfridsson@koeff.se

Ola Höglund
e-post: hoglund.ola@telia.com

Robert Jelinek
e-post: jelinek.robert@gmail.com

Daniela Kullman
e-post: daniela.kullman@gmail.com

Magnus Lind
e-post: m.lind6922@gmail.com

Susin Lindblom, representerar Dramatikerförbundet
e-post: susin@dramatiker.se

Anna Siegård
e-post: anna@siegard.com

Här kan du ladda ner en presentation av styrelsen!

Revisorer

Auktoriserade revisorer
Ordinarie: Jan Gustafsson, Allegretto Revision
Suppleant att utse av Allegretto Revision

Medlemsrevisorer
Ordinarie: Ture Rangström
Suppleant: Augustin Schauermann