Kulturarv & museer

Vi samverkar sedan flera år tillbaka med kulturarvssektorn i Skåne med det primära syftet att bredda arbetsmarknaden för våra medlemmar och i förlängningen skapa fler uppdrag.

Startskottet för de olika insatserna gick den 23 nov 2016 då seminariet ”Dramatiskt berättande på museer och kulturarvsinstitutioner” arrangerades på Teaterhögskolan i Malmö, ett inspirationsseminarium. På plats fanns dramatiker, representanter från museerna samt tjänstepersoner från Region Skåne och från Centrum för dramatik.

Seminariet innehöll presentationer från Uppåkra Arkeologiska Center och Trelleborgs museum samt framföranden från några av CFD:s medlemmar. Seminariet avslutades med en gemensam panel och publikdiskussion. Seminariet fick högsta betyg i den enkät som skickades ut till samtliga deltagare.

Seminariet har bl.a. lett till ett förmedlingsuppdrag för Trelleborgs museum samt en inledd kontakt med Skånes Hembygdsförbund om samverkan i kommande projekt.

Projektet ”Dramatik på Uppåkra” beviljades i december 2016 40 000 kr från Sparbanksstiftelsen Finn. Pengar som ska användas under våren 2017 för att undersöka hur man kan arbeta med dramatik och dramatiskt berättande på Uppåkra med fokus på den publika verksamheten. Aktiviteter i projektet är studiebesök, seminariedag och workshops.

Dialog inleddes också under hösten 2016 med Kultur Skånes utvecklare inom kulturarv kring fortbildningsinsatser i dramatiskt berättande på kulturarvsinstitutionerna.

Foto: Ammy Kjellsdotter Åström