Kulturarv & museer

Vi samverkar sedan flera år tillbaka med kulturarvssektorn i Skåne med det primära syftet att bredda arbetsmarknaden för våra medlemmar och i förlängningen skapa fler uppdrag.

Startskottet för de olika insatserna gick den 23 nov 2016 då seminariet ”Dramatiskt berättande på museer och kulturarvsinstitutioner” arrangerades på Teaterhögskolan i Malmö, ett inspirationsseminarium. På plats fanns dramatiker, representanter från museerna samt tjänstepersoner från Region Skåne och från Centrum för dramatik.

Seminariet innehöll presentationer från Uppåkra Arkeologiska Center och Trelleborgs museum samt framföranden från några av CFD:s medlemmar. Seminariet avslutades med en gemensam panel och publikdiskussion. Seminariet fick högsta betyg i den enkät som skickades ut till samtliga deltagare.

Seminariet har bl.a. lett till ett förmedlingsuppdrag för Trelleborgs museum, ett samarbete med Uppåkra Arkeologiskt Center samt med  Skånes Hembygdsförbund i projektet Kontext – att låta tingen tala!

Läs mer om Kontext – att låta tingen tala!

Läs mer om Dramatik på Uppåkra

Foto: Ammy Kjellsdotter Åström