Kontext – att låta tingen tala!

Kontext – att låta tingen tala! Ett projekt inom hembygdsrörelsen om hur man kan utveckla och anpassa berättelser om föremål för att ge besökaren tillgång till föremålens historia och betydelse.

Skånes Hembygdsförbund är projektägare och har stått för planering och genomförande. Centrum för dramatik Syd har varit samverkanspart. Tillsammans har vi arbetat för och samtalat kring hur hembygdsföreningarna kan arbeta med att tillgängliggöra sina gårdar, ting och platser genom dramatiskt berättande, manusbunden text, gestaltning etc.

Bild: Kvidinge Sockens Hembygdsförening

9 skånska hembygdsföreningar och företrädare från 6 skånska kommuner har deltagit i projektet. Tillsammans har man provat olika metoder för hur man kan berätta om föremål i film och med ljud. Utbildningar, seminarier och workshops har arrangerats.

Länk till projektets egen sida.

Dramatiker Henrik Valentin har anlitats som föredragshållare och workshopledare. Han har också skrivit en folder anpassad för hembygdsrörelsen – 10 punkter som bygger en berättelse. Fri att ladda ner och sprida. Länk till pdf.

Projekttid: okt 2017 – juni 2019

Finansiärer: PostkodStiftelsen och Region Skånes kulturförvaltning.

Har du frågor om projektet?
Kontakta Maria Casagrande, hembygdskonsulent och projektledare för Kontext, e-post: maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se