Manusfolket – ett utvecklingsprojekt med stöd från Malmö Stad

Vi har under 2018 drivit utvecklingsprojektet Manusfolket med syfte att etablera ett nätverk för att stärka våra yrkesgrupper.

Projektet har finansierats genom stöd från Malmö Stad.

Det har handlat om att synliggöra yrkesrollen manusförfattare och lyfta manusprocessen som en central och spännande del i skapandet av film, tv, radiodramatik, teater etc. samt stärka CFD Syd som en viktig organisation i Malmös kulturella landskap.

Vi har också arbetat för att skapa bättre förutsättningar för de manusförfattare som ännu ej är etablerade så att fler ges möjligheter till fortbildning, kontakter och nätverkande. Genom att skapa nya mötesplatser får också etablerade manusförfattare  nya utblickar, kunskap och möjlighet till samverkan och utbyte.

Projektet har goda möjligheter att verka långsiktigt i och med vår väl etablerade verksamhet i Kulturhuset Mazetti i Malmö – genom de nätverk som finns, de samarbeten som pågår och det uppdrag vi har från Region Skåne och Kulturrådet i egenskap av centrumbildning och som en del av den kulturella infrastrukturen i Malmö.

Länkar till aktiviteter i projektet:

Scenkonstfrukost, Kulturhuset Mazetti, 2 maj

Samtal om att skriva dramatik på Inkonst, 16 okt

Filmfrukost i samarbete med FilmCentrum Syd, 9 nov

MAFF Market Catalogue 2018, länk till pdf.

Inbjudan Öppet hus och filmvisning 15 maj, länk till pdf.

Har du frågor om projektet? Kontakta Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare, e-post: ammy@centrumfordramatik.se