Manusförfattare tar plats i Filminstitutets nya branschråd

Vi vill gärna berätta att manusförfattare nu tar plats i tre av Filminstitutets nya branschråd. Det tycker vi på Centrum för dramatik är jättebra!

Råden ska stärka inflytandet för branschens aktörer i den nya statliga filmpolitiken.

Dramatikerförbundet kommer att vara representerade i branschråden: rådet för utveckling och produktion, rådet för spridning och visning samt rådet för filmarvsfrågor.

Mer om branschråden kan man läsa på Filminstitutets hemsida. Klicka här!