Manustimmen 2019

Erbjudande om avgiftsfria klassrumsbesök 2019

En manusförfattare kommer till er skola och genomför klassrumsbesök i minimum två mellanstadieklasser per skola under samma dag. Varje klassrumsbesök pågår 40-60 min.

Erbjudandet gäller höstterminen 2019 och riktar sig till elever i mellanstadiet. Totalt värde för två lektioner är 5 500 kr.

Antalet avgiftsfria besök är begränsat. Vi kommer att behöva göra ett urval utifrån prioriterade områden i projektet.

Erbjudandet gäller mellanstadieskolor Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. I Malmö Stad är insatsen förstärkt genom extra medel.

Hur går ett skolbesök till?

En manusförfattare besöker under en dag minst två klasser i samma skola och:

  • Förklarar vad ett manus är och hur det används inom film, tv och teater
  • Lär oss hur man skriver ett manus – byggstenar, strukturer, början och slut
  • Pratar om manusets ordlista – termer som replik, dialog och cliffhanger m. fl.
  • Visar exempel från filmens och teaterns värld
  • Berättar om hur hon/han arbetar.

Hur anmäler jag intresse för skolbesök?

Vi erbjuder skolan minimum två avgiftsfria klassrumsbesök i mellanstadiet per dag. Det går bra att anmäla fler än två klasser om det finns intresse. Vi ska försöka tillmötesgå era önskemål.