Midsummer Stories – nyskriven nordisk dramatik

Det står nu klart att det nordiska dramatikprojektet Nordic DRAMA Platform spelar föreställningen Midsummer Stories i Köpenhamn, Malmö och Porsgrunn. Fler spelplatser och datum kommer att presenteras inom kort.

16 dramatiker, 4 från vardera Danmark, Island, Norge och Sverige, har nu skrivit 4 pjäser tillsammans under föreställningsnamnet Midsummer Stories.

I Köpenhamn ger man samtliga 4 pjäser under CPH Stage.
Datum: 6, 7, 8 och 9 juni. Länk!

I Porsgrunn ger man en av pjäserna under Porsgrunn Int. Teaterfestival.
Datum: 17 juni. Länk!

I Malmö ger man också en av pjäserna, vid två tillfällen på två olika platser, i samarbete med Teater InSite.
Datum: 19 & 20 juni. Länk!

Det nordiskt dramatikprojektet startade sommaren 2016. Dramatiker som deltar från Sverige är Dimen Abduhlla, Anders Duus, Gertrud Larsson och Martin Lindberg.

Projektägare är Dramafronten i Köpenhamn, ett nätverk som arbetar med utveckling av ny dansk dramatik utanför det traditionella teaterrummet.

Samverkansparter i projektet är:
Island: Tjarnarbio Theater, Nordens Hus & Islands Dramatikerforbund
Norge: Grenland Friteater & Dramatikkens Hus
Sverige: Teater InSite, Teater Bastionen & Centrum for Dramatik Syd
Danmark: CPH Stage, Det Kgl. Teater, Folketeatret & Nørrebro Teater

Bidragsgivare är:
Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, Statens Kunstfond (DK), A.P. Møller Fonden och Københavns Scenekunstudvalg.

Foto: Helle Riis