Midsummer Stories – nyskriven nordisk dramatik

Det står nu klart att det nordiska dramatikprojektet Nordic DRAMA Platform spelar föreställningen Midsummer Stories i Köpenhamn, Malmö och Porsgrunn. Fler spelplatser och datum kommer att presenteras inom kort. 16 dramatiker, 4 från vardera Danmark, Island, Norge och Sverige, har nu skrivit 4 pjäser tillsammans under föreställningsnamnet Midsummer Stories. I Köpenhamn ger man samtliga 4 […]

Skåne får 25 miljoner till aktiviteter inom Skapande skola

Den 27 april offentliggjorde Kulturrådet vilka kommuner som tilldelats Skapande skola medel. I Skåne fördelades totalt 25 miljoner kronor till olika kulturprojekt i 31 kommuner och 20 friskolor. Man beräknar att ca 120 000 elever kommer att ta del av insatserna. Totalt fördelar Kulturrådet ca 177 miljoner kronor till insatser inom Skapande skola i hela […]

Seminarier med fokus på dramatik under Scenkonstbiennalen

Under Scenkonstbiennalen i Norrköping arrangerar Dramatikerförbundet tre seminarier med fokus på dramatik. Seminarieledare är Birgit Hageby, vice ordf. i Dramatikerförbundet och ordförande i Centrum för dramatik. Att vara eller inte vara – ensam När: onsdag 24 maj kl. 14:00-14:45 Var: Louis de Geer konsert och kongress Medverkande: Mats Kjelbye, Joakim Sten, Kalle Westerdahl En för […]

Speeddating på Scenkonstbiennalen i Norrköping

Missa inte årets Speeddating på Scenkonstbiennalen i Norrköping! Runt 40 dramatiker och regissörer möter ett femtontal teatrars konstnärliga ledare. Tid och plats: 24 maj kl 10 på Café Gycklaren, Stora Teatern i Norrköping. Dramatiker med vassa idéer är välkomna att söka! Viktigt är att man kan arbeta professionellt och att en eller flera uppsättningsidéer presenteras. […]

Uppvaktning av utredningen Konstnärernas villkor

Idag den 9 mars uppvaktar centrumbildningarna gemensamt den statliga utredningen Konstnärerna villkor. Centrum för dramatik framför tillsammans med de andra centrumbildningarna att vi behöver högre anslag för att kunna utveckla verksamheterna. Det finns så otroligt mycket vi skulle kunna göra på vårt område, särskilt som digitaliseringen hela tiden ger nya möjligheter och plattformar på nätet. […]

Projektet ”Dramatik på Uppåkra” beviljas medel från Sparbanksstiftelsen Finn

Idag kan kan vi med glädje berätta att projektet Dramatik på Uppåkra beviljats medel från Sparbanksstiftelsen Finn. Projektägare är Centrum för dramatik Syd och samarbetspart är Uppåkra Arkeologiskt Center. Dramatik på Uppåkra är en förstudie inom kulturområdena dramatik och kulturarv i hur man kan arbeta med dramatiskt berättande kring historien på Uppåkra.  Dramatiker och manusförfattare […]

Dramatiserad text utvecklar läsförståelse

Vi vill tipsa om en artikel som handlar om att dramatiserad text främjar läsförståelse. Martin Göthberg har skrivit licentiatuppsatsen ”Pimpa texten – en etnografisk studie av gymnasielevers meningsskapande dramatext”, en uppsats som synliggör de estetiska ämnenas potential. Elever som arbetar med och dramatiserar en text ökar sin läsförståelse. Citerat ur artikeln: ”Läsförståelse sker också i […]

Dramatiskt berättande på museer & kulturarvsinstitutioner

Igår den 23 november arrangerade CFD Syd inspirationsseminariet ”Dramatiskt berättande på museer och kulturarvsinstitutioner” på Teaterhögskolan i Malmö. På plats fanns dramatiker, representanter från museerna samt tjänstemän från regionen och från Centrum för dramatik. Seminariet innehöll presentationer från Uppåkra Arkeologiskt Center och Trelleborgs museum samt framföranden från några av CFD:s medlemmar. Seminariet avslutades med en […]

Manusförfattare tar plats i Filminstitutets nya branschråd

Vi vill gärna berätta att manusförfattare nu tar plats i tre av Filminstitutets nya branschråd. Det tycker vi på Centrum för dramatik är jättebra! Råden ska stärka inflytandet för branschens aktörer i den nya statliga filmpolitiken. Dramatikerförbundet kommer att vara representerade i branschråden: rådet för utveckling och produktion, rådet för spridning och visning samt rådet […]