Om manusets roll i framtidens barnteater – seminarium på Bibu i maj

Tillsammans med Dramatikerförbundet arrangerar vi seminariet Om manusets roll i framtidens barnteater på Bibu i Helsingborg maj. Tid och plats: fredag 18 maj kl 11.15, Helsingborgs stadsbibliotek, hörsalen Är texten synlig i teater för barn? Får den ett utrymme för att ge handlingen djup och nyanser? Ges den möjlighet att utgöra en av berättelsens viktigaste byggstenar? Och hur ska det […]

Dramatik på Uppåkra – rapport från fältet

”Med det dramatiska berättandet som grund kan vi tillsammans skapa nya möjligheter för att levandegöra en plats och berätta dess historia…” Fyra professionella dramatiker/manusförfattare har tillsammans med Uppåkra Arkeologiska Center under 2017 arbetat fram konkreta idéer för hur platsen och fynden från Uppåkra kan åskådliggöras på nya, roliga, lärorika och lättillgängliga sätt med hjälp av […]

Beviljat verksamhetsstöd från Region Skåne

Centrum för dramatik Syd har för första gången beviljats verksamhetsstöd från Region Skåne – 350 000 kr för den regionala verksamheten 2018. Ett otroligt viktigt och roligt beslut som innebär att regionen premierar det utvecklingsarbete vi genomfört i egenskap av centrumbildning under tre år samt ser oss som en självklar regional aktör och möjlig samverkanspart […]

Yttrande gällande estetiska ämnen i samtliga nationella program i gymnasieskolan

Centrum för dramatik och Dramatikerförbundet har gemensamt skrivit ett yttrande till promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program. Utbildningsdepartementet föreslår där bl.a. att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Länk till yttrandet i sin helhet. Länk till promemorian i sin helhet.

Drama driver utvecklingen – ny broschyr från Dramatikerförbundet

Vi tipsar om broschyren Drama driver utvecklingen – men vad händer med våra rättigheter?, utgiven av Dramatikerförbundet och Teaterförbundet inom ramen för projektet Affärsutveckling för kreatörer i den digitala världen med stöd från Tillväxtverket. Ladda ner broschyren Dramatikerförbundets hemsida

Samverkan i kulturarvsprojektet Kontext – att låta tingen tala!

Vi kan med glädje och nyfikenhet berätta att vi är samverkanspart i kulturarvsprojektet Kontext – att låta tingen tala! Projektägare är Skånes Hembygdsförbund och samverkansparter är Centrum för dramatik Syd, Författarcentrum Syd, FilmCentrum Syd, Certec – Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola samt Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet pågår okt 2017 – juni 2019 och finansieras av PostkodStiftelsen […]

Skrivelse till utredningen Konstnärernas villkor

Centrumbildningarna, där Centrum för dramatik är en av tolv organisationer, har gemensamt skrivit till utredningen Konstnärernas villkor för att påtala den stora vikten av att höja anslaget till organisationerna. Länk till skrivelsen i sin helhet! Bakgrund: Regeringen beslutar i november 2016 att en särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren […]

Midsummer Stories – nyskriven nordisk dramatik

Det står nu klart att det nordiska dramatikprojektet Nordic DRAMA Platform spelar föreställningen Midsummer Stories i Köpenhamn, Malmö och Porsgrunn. Fler spelplatser och datum kommer att presenteras inom kort. 16 dramatiker, 4 från vardera Danmark, Island, Norge och Sverige, har nu skrivit 4 pjäser tillsammans under föreställningsnamnet Midsummer Stories. I Köpenhamn ger man samtliga 4 […]

Skåne får 25 miljoner till aktiviteter inom Skapande skola

Den 27 april offentliggjorde Kulturrådet vilka kommuner som tilldelats Skapande skola medel. I Skåne fördelades totalt 25 miljoner kronor till olika kulturprojekt i 31 kommuner och 20 friskolor. Man beräknar att ca 120 000 elever kommer att ta del av insatserna. Totalt fördelar Kulturrådet ca 177 miljoner kronor till insatser inom Skapande skola i hela […]