Nordic DRAMA Platform – ett nordiskt dramatikprojekt

Sommaren 2016 startar ett nordiskt dramatikprojekt. Sexton dramatiker, fyra från vardera Danmark, Island, Norge och Sverige, ska skriva fyra pjäser tillsammans under namnet Midsummer Stories. Resultaten ska uppföras i Köpenhamn, Reykjavik, Oslo och Malmö sommaren 2017. Projektägare är Dramafronten i Köpenhamn, ett nätverk som arbetar med utveckling av ny dansk dramatik utanför det traditionella teaterrummet. […]

Regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Den 4 september skickade Centrum för dramatik Syd in ett svar till Region Skåne på remissversionen av den regionala kulturplanen för 2016-2019. Viktigt för våra medlemmar är att den kompetens som manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik besitter synliggörs och beskrivs i kulturplanen. Vi har strövat efter att stärka innehåller i de stycken som handlar […]