Om CFD Syd

Vi har manusförfattarna & dramatikerna!

Våra medlemmar är yrkesverksamma manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik som skriver för scen, film, tv, radio och nya medier.

Vi är en regional medlemsorganisation!

Hösten 2014 startade vi Centrum för dramatik Syd, en regional verksamhet i Skåne och från och med den 15 januari 2015 driver vi ett regionalt kontor i Malmö, från Resurscentrum för scenkonst och Kulturhuset Mazetti i Malmö. Vi har också en kontorsplats i Ystad, på FINK Cineteket.

Just nu driver vi det regionala utvecklingsprojektet ”Dramatik i Skåne” med bidrag från Region Skåne och Kulturrådet.

Vi är en centrumbildning!

Vi är en centrumbildning och en ideell förening som grundades 2005 och som har bedrivit operativ verksamhet från Stockholm sedan 2008.

Verksamheten bedrivs utifrån de nationella kulturpolitiska målen samt de regionala kulturpolitiska strategierna.

Vi arbetar med förmedling!

Vi arbetar främst med förmedling av uppdrag, konstnärliga och arbetsskapande insatser samt för nya möjligheter till samarbeten och projekt.

Vi arbetar med insatser för fortbildning, omvärldsbevakning samt för stärkt finansiering – regionalt, nationellt och internationellt.

Vi arbetar också med att sprida dramatik till barn och unga samt med att stärka den samtida dramatikens ställning.

 

Foto: Ammy Kjellsdotter Åström