2.800 elever deltog i projektet Manustimmen

2.800 elever – 35 skolor – 112 manustimmar

Manustimmen startade som ett projekt under 2019 och har genomförts i Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen med stöd från Kulturrådet. I Malmö utökades projektet genom en förstärkt insats från Malmö Stad. Under 2020 fortsätter projektet i Västra Götalands genom projektmedel från Västra Götalandsregionen.

Länk till mer info om projektet

Manustimmen är Centrum för dramatiks projekt för att öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande. Vi vill också genom Manustimmen ge verktyg för tolkning, förståelse och kritisk granskning av olika berättelser och budskap inom film, tv, teater, radio/audio och på webben.

Kontakt:

Ammy Kjellsdotter Åström, regional förmedlare Syd/Väst, ammy@centrumfordramatik.se

Kelly Wedin, regional förmedlare Sthlm/Öst, kelly@centrumfordramatik.se

Manustimmen drivs med stöd från: Kulturrådet, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Skåne och Malmö Stad