Dramatik på Uppåkra – rapport från fältet

”Med det dramatiska berättandet som grund kan vi tillsammans skapa nya möjligheter för att levandegöra en plats och berätta dess historia…”

Fyra professionella dramatiker/manusförfattare har tillsammans med Uppåkra Arkeologiska Center under 2017 arbetat fram konkreta idéer för hur platsen och fynden från Uppåkra kan åskådliggöras på nya, roliga, lärorika och lättillgängliga sätt med hjälp av dramatik, dramatiskt berättande, levande skådespel, våra sinnen och teknikens möjligheter. De fyra dramatikernas idéer är nu redo att utvecklas och produceras när projektering och finansiering är säkrad.

Målet med projektet har varit att hitta, formulera och konkretisera intressanta och spännande metoder för hur Uppåkra kan berätta historien om platsen, utgrävningarna och fynden.

Tack vare de stöd som beviljats från Sparbanksstiftelsen Finn har projektet kunnat genomföras med gott resultat.

Centrum för dramatik Syd visar genom projektet hur fler kan tillgodogöra sig allas vårt kulturarv på ett roligt, lustfyllt och spännande sätt. Det ska också tilltala gammal som ung och vara tillgängligt för alla, oavsett nivå av språkkunskaper i svenska eller funktionsvariationer.

Projekttid: 1 januari – 30 november 2017
Projektägare: Centrum för dramatik Syd
Samverkanspart: Uppåkra Arkeologiska Center
Finansiärer: Sparbanksstiftelsen Finn, Region Skåne, Kulturrådet

Några bilder från fältet!

Projektorganisation
Ammy Kjellsdotter Åström har varit projektledare för Dramatik på Uppåkra. Hon är också regional förmedlare/samordnare för Centrum för dramatik Syd. Kontaktpersoner och aktiva deltagare från Uppåkra har varit Karin Nilsson, verkställande ledamot i stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center och Sofia Winge, platsansvarig vetenskapspedagog samt några aktiva medlemmar i Uppåkras vänförening. Centrum för dramatiks styrelseordförande och dramatiker Birgit Hageby samt verksamhetsledare Isabella af Klintberg har aktivt deltagit i projektet.

Projektbeskrivning

Projektredovisning

Kontakta oss gärna!

Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare/förmedlare
e-post: ammy@centrumfordramatik.se
tfn: 070-219 03 71