Skapande skola

– ett stöd för stärkt samverkan mellan skola & kulturliv
Vad är skapande skola?
  • ett statsbidrag som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Med målet att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och ökade möjligheter till eget skapande.
  • ett komplement till skolans egen kulturbudget som kan användas till inköp av professionell kultur i kombination med elevernas eget skapande.
  • ett bidrag som söks av skolans huvudman från Kulturrådet som årligen fördelar ca 170 miljoner kr till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola.

Länk till Kulturrådets info om Skapande skola!

Fem steg för ett lyckat Skapande skola-projekt:
1. Formulera projektet!
  • Vad vill vi jobba med?
  • Vilket/vilka ämnen/teman ska ingå?
  • Elevgruppens sammansättning. Särskilda behov?
  • Tid att avsätta till projektet?
  • Ungefärlig budget?
2. Kontakta oss!

Tillsammans utvecklar vi era idéer, formulerar projektet och förmedlar kontakt till våra medlemmar. Våra förmedlingstjänster är kostnadsfria.

3. Ansök om medel!

Skolans huvudman ansöker om medel från Kulturrådet. OBS! I Malmö och Stockholm samordnar kulturförvaltningen alla ansökningar ett tidigare datum än Kulturrådets deadline. Se resp. hemsida.

4. Kontakta oss igen!

När beslut är taget planerar vi projektet tillsammans och tar fram en detaljplan över genomförandet.

5. Redovisa projektet!

Efter genomfört projekt skall aktiviteterna redovisas till Kulturrådet eller samordnande förvaltning. Vi hjälper er!

Arvodesrekommendationer

Vi följer KLYS arvodesrekommendationer för professionella kulturskapare. Angivna arvoden är minimirekommendationer och individuell förhandling bör alltid ske.

www.klys.se/arvodesrekommendationer