Kunskap & Inspiration

Här lägger vi löpande upp information om Skapande skola samt länkar till inspirerande artiklar och pedagogiskt material.

Om Skapande skola:
Kulturrådet
Malmö Stad
Skolverket

Handbok för planering av kulturprojekt i skolan, utgiven av Västra Götalandsregionen 2010. Ladda ner!

Pedagog Malmö – blogg, artiklar och goda exempel i Malmö Stad. Länk!