Stödinsatser för kulturskapare med anledning av Covid-19

FÖRFATTARFONDEN
Krisstipendier – deadline 8 maj
Krisstipendierna ska kompensera för redovisade intäktsbortfall.
https://svff.se/html/krisstipendier.html

KONSTNÄRSNÄMNDEN
Krisstipendier – deadline 14 maj (förlängd ansökningstid från 8 maj)
Krisstipendier för kompensation av intäktsbortfall till följd av utebliven ersättning i samband med inställda konstnärliga uppdrag planerade att äga rum 12 mars – 31 augusti 2020.
http://admin.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24075

KULTURRÅDET
Stöd för inställda eller uppskjutna kulturevenemang:
Stödpaket: föreläsningar och andra arrangemang – deadline 11 maj
Stödpaket: scenkonstföreställningar – deadline 12 maj
https://www.kulturradet.se/stodpaket-till-kulturen/?fbclid=IwAR1czSziqit8KQZZM6Hofj19j4t3khj5PlPpvawloM97HVC_t3GVMTiFuJw

REGION SKÅNE
Expresstöd – deadline 28 maj
För kulturskapare inom det fria kulturlivet. Maxbelopp: 50 000 kr. Kan användas till kompetensutveckling eller kunskapsdelande insatser på det digitala området, research eller en förstudie inför en ny produktion eller ett nytt projekt eller att testa och utveckla nya format, idéer, metoder och modeller för arrangemang eller kommande produktioner.
https://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/nyheter1/kultur/2020/extra-stod-till-kulturlivet-fran-region-skane/

https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/

REGION STOCKHOLM
Region Stockholms samlade länklista till stöd till aktörer i särskilt utsatta branscher:
https://www.kultur.sll.se/artikel/stod-till-aktorer-i-sarskilt-utsatta-branscher

Särskilt stöd – deadline 28 april
Kan sökas av kulturaktörer för intäktsbortfall, oförutsedda kostnader eller merkostnader för förändrad, uppskjuten eller inställd verksamhet eller andra faktorer som påverkar verksamheten.
https://kultur.sll.se/sarskild-utlysning

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Covid-19: påverkan på kultur- och föreningsliv – en sida som uppdateras löpande:
https://www.vgregion.se/kultur/nyheter/information-till-samarbetspartners-och-projektagare-med-stod-fran-kulturnamnden-med-anledning-av-coronavirusinfektion-covid-19/

Utbildningsstipendier – deadline 29 maj
För enskilda kulturskapare. Gäller deltagande på Kulturakademins kurser. Belopp: 17.000 kr
Kulturakademins kurser kommer att handla om: entreprenörskap, digital rörlig bild och hållbarhet.
Mer info kommer…
https://www.vgregion.se/kultur/nyheter/information-till-samarbetspartners-och-projektagare-med-stod-fran-kulturnamnden-med-anledning-av-coronavirusinfektion-covid-19/vastra-gotalandsregionens-stodpaket-till-det-regionala-kulturlivet/

STOCKHOLMS STAD

Tillfälligt stöd – deadline 6 maj
Stöd kan sökas för uteblivna publik och lokalintäkter.
https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/kulturstod/coronaviruset-tillfalligt-stod-for-intaktsbortfall/

TILLVÄXTVERKET
Samlad information om insatser för att möta Coronakrisen:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen.html

FÖRSÄKRINGSKASSAN
Samlad information om ersättningar och vad som gäller med anledning av Corona:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

DRAMATIKERFÖRBUNDET
https://www.dramatiker.se/

TEATERFÖRBUNDET
https://teaterforbundet.se/om-corona-viruset/

SVENSK SCENKONST
https://www.svenskscenkonst.se/aktuellt/aktuellt-om-coronakrisen/

SVENSKA FILMINSTITUTET
https://www.filminstitutet.se/sv/nyheter/2020/allmanna-atgarder-covid-19/