Regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Den 4 september skickade Centrum för dramatik Syd in ett svar till Region Skåne på remissversionen av den regionala kulturplanen för 2016-2019.

Viktigt för våra medlemmar är att den kompetens som manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik besitter synliggörs och beskrivs i kulturplanen.

Vi har strövat efter att stärka innehåller i de stycken som handlar om verksamhetsområdena litteratur och serier, bibliotek, scenkonst och musik, film och rörlig bild, kulturarv samt kulturella och kreativa näringar.

Länk till Centrum för dramatik Syds remissvar

Länk till Regional Kulturplan för Skåne 2016-2019