Verksamhet

Vi arbetar:

  • med att överföra medlemmarnas kunnande i dramaturgi och berättande till offentliga-, privata- och ideell aktörer samt till kulturliv och allmänhet.
  • med att sprida kunskap om dramatiskt berättande och för att fler ska komma i kontakt med dramatik, särskilt barn och unga.
  • för att bredda medlemmarnas arbetsmarknad och verksamhetsfält till nya områden och branscher i Skåne och Öresundsregionen.
  • med att förmedla medlemmarnas multipla kompetenser till uppdragsgivare och beställare i Skåne och Öresundsregionen.
  • med att arrangera fortbildningsaktiviteter och möten för medlemmarna.
  • med att initiera och driva projekt i samverkan med andra kulturaktörer.
  • för att utveckla och förbättra medlemmarnas försörjningsmöjligheter.

Ett vidare syfte är att stärka den samtida dramatikens ställning inom scen, film och tv och att öppna upp för nya möjligheter till samarbeten och finansiering regionalt, nationellt och internationellt.