Projekt

Vi arbetar kontinuerligt i projektform. Vi kan initiera projekt och vara projektägare. Vi kan också vara samverkanspart i ett projekt.

Just nu driver vi projekten Dramatiskt berättande på museer och kulturarvsinstitutioner, Dramatik i skolan samt Manusfolket.

Vi är samverkanspart i projektet Nordic DRAMA Platform.

Vi arbetar också för att starta en rad projekt där finansiering just nu pågår, bl.a. kring läsfrämjande och arbetsmarknad.

Läs mer om projekten under rubriken Projekt i menyraden.