Projekt

Vi arbetar kontinuerligt i projektform. Vi kan initiera projekt och vara projektägare. Vi kan också vara samverkanspart i ett projekt.

Just nu driver vi projekten:

Manustimmen

Manusfolket

Vi är samverkanspart i projektet:

Kontext – att låta tingen tala!

Vi arbetar också för att starta en rad projekt där finansiering just nu pågår, bl.a. kring läsfrämjande och arbetsmarknad.

Tidigare projekt som vi drivit alt. varit samverkanspart i:

Nordic DRAMA Platform