Projekt

Vi arbetar kontinuerligt i projektform. Vi kan initiera projekt och vara projektägare. Vi kan också vara samverkanspart i ett projekt.

Just nu driver vi projekten:

Dramatiskt berättande på museer och kulturarvsinstitutioner där Dramatik på Uppåkra ingår samt Dramatik i skolan och Manusfolket.

Vi är samverkanspart i projekten:

Nordic DRAMA Platform och Kontext – att låta tingen tala!

Vi arbetar också för att starta en rad projekt där finansiering just nu pågår, bl.a. kring läsfrämjande och arbetsmarknad.

Läs mer om projekten under rubriken Projekt i menyraden.