Manusfolket

Manusfolket är namnet på Centrum för dramatiks medlemsbrev – ett nyhetsbrev som skickas till samtliga medlemmar (ordinarie + debutanter).

Manusfolket är också namnet på det projekt som beviljats medel från Malmö Stad 2018. Aktiviteter i projektet är bl.a. nätverksträffar för kollegial samverkan samt fortbildningsaktiviteter för medlemmarna i Kulturhuset Mazetti i Malmö.

Bakgrunden till utvecklingen av Manusfolket och ett debutantmedlemskap är att vi ser ett behov av ett nätverk för manusförfattare och dramatiker som ännu ej är etablerade eller yrkesverksamma, en plattform för alla de som är på väg in i yrket men som inte ännu kvalificerar sig för ordinarie medlemskap i Centrum för dramatik.

Idag utbildas det fler manusförfattare än det finns uppdrag för, därför är det viktigt att överföra kunskaper mellan etablerade och nybörjare inom fältet och ligga i framkant för utvecklingen så att all denna nya kompetens, och de nya arbetstillfällena som kommer att komma kan tas till vara.

Manusfolket lanseras under 2017.

Länk till artikel/nyhet om Manusfolket

Är du intresserad av Manusfolket?

Skicka ett meddelande till syd@centrumfordramatik.se