Manusfolket

Vi har under 2016 inlett ett arbete med att starta ett nätverk för manusförfattare och dramatiker som ännu ej är etablerade eller yrkesverksamma, en plattform för alla de som är på väg in i yrket men som inte ännu kvalificerar sig för medlemskap i Centrum för dramatik.

Bakgrunden till nätverket är att det utbildas fler manusförfattare än det finns uppdrag för, därför är det viktigt att överföra kunskaper mellan etablerade och nybörjare inom fältet och ligga i framkant för utvecklingen så att all denna nya kompetens, och de nya arbetstillfällena som kommer att komma kan tas till vara.

Manusfolket lanseras under 2017.

Är du intresserad av Manusfolket?

Skicka ett meddelande till syd@centrumfordramatik.se