Nordic Drama Platform

Nordic DRAMA Platform

Nordic DRAMA Platform är ett nordiskt dramatikprojekt som startade sommaren 2016 där sexton dramatiker, fyra från vardera Danmark, Island, Norge och Sverige ska skriva fyra pjäser tillsammans.

Dramatikerna har samlats på Rönne Teater på Bornholm i början av augusti 2016 för att planera innehållet i pjäserna och under hösten skriver dramatikerna var sin akt till pjäserna som ska uppföras i Köpenhamn, Reykjavik, Oslo och Malmö under sommaren 2017 inför ”vandrande” publik.

Fyra dramatiker från Sverige har förmedlats från oss till detta nordiska teaterprojekt där vi är svensk part.

Syftet med projektet är att stärka samarbetet mellan dramatiker i norden genom att skriva dramatik tillsammans och lära av varandra.

Vi har etablerat god kontakt med projektägarna Dramafronten i Köpenhamn, ett nätverk som arbetar med utveckling av ny dansk dramatik utanför det traditionella teaterrummet.

Länk till projektets hemsida!

Länk till nyhet om projektet!