Samverkan

Centrum för dramatik Syd samverkar med en rad olika organisationer, institutioner och fria kulturaktörer.

Centrumbildningarna

Alla centrumbildningar nås via www.centrumbildningarna.se

KLYS

KLYS – Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd bevakar bland annat kultursamverkansmodellens införande i regionerna och de aktuella kulturplanerna. CFD Syd för regelbunden dialog med KLYS regionalpolitiske sekreterare Carl Liungman. Vi har bidragit med kompetens kring våra medlemmars villkor och arbetsmarknad samt med regional rapportering från Skåne.

KLYS har i december 2017 tagit fram en Samrådsguide – ett verktyg för att främja regional konstnärspolitik. Länk!

Arbetsförmedlingen Kultur Media

AF Kultur Media Syd & Väst

Regelbunden dialog förs med AF Kultur Media Syd och Väst kring arbetsmarknad, prognoser och villkor för våra medlemmar.

AF Kultur Media EURES

AF Kultur Media EURES arbetar för att stärka rörligheten inom den europeiska arbetsmarknaden. Samarbetet har inneburit planering, research och förberedelser, inbjudan, information och urval i samband med pitchar i Berlin och Warszawa.

Dramatikerförbundet, DF

Vi har ett nära samarbete med DF. Samarbetet handlar bl.a. om juridisk rådgivning från deras jurister, informationsutbyte samt internationell bevakning. www.dramatiker.se

DramaDirekt.se (pjäsbank)

Samarbete pågår med DramaDirekt kring Dramatik i skolan och skolbiblioteken, ex. distribution av klassuppsättningar av antologin Ett eget liv – spännande pjäser för unga, utvalda för skolan. www.dramadirekt.se

Regionala museer- & kulturarvsinstitutioner

Samverkan kring projekt, förmedling och kompetensutveckling pågår med flera regionala och kommunala kulturarvsinstitutioner och föreningar. Dialog pågår också med Kultur Skånes utvecklare inom kulturarv.

Media Evolution

Vi är medlemmar i Media Evolution i Malmö. Vi hoppas lära känna dem och deras resurser och medlemmar under 2017.

Scensverige & Scenkonstbiennalen

Vi är medlemmar i Scensverige och representerade i styrelsen. Vi har under åren samarbetat i projekt och bl.a. arrangerat Speeddating och seminarier under flera Scenkonstbiennaler. www.scensverige.se

Svenska ASSITEJ

Vi följer kontinuerligt deras aktiviteter och deltar i möten. www.assitej.se

Svenska Filminstitutets Kreativa Europa Desk MEDIA

Regelbunden kommunikation kring fortbildningar, utlysningar, stipendier etc.