Samverkan i kulturarvsprojektet Kontext – att låta tingen tala!

Vi kan med glädje och nyfikenhet berätta att vi är samverkanspart i kulturarvsprojektet Kontext – att låta tingen tala!

Projektägare är Skånes Hembygdsförbund och samverkansparter är Centrum för dramatik Syd, Författarcentrum Syd, FilmCentrum Syd, Certec – Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektet pågår okt 2017 – juni 2019 och finansieras av PostkodStiftelsen och Region Skånes kulturförvaltning.

Länk till nedladdningsbar presentation!

 


Foto: Västra Göinge hembygdsförening/Henrik Andersson

Länk till mer info!