Dramatiskt berättande på museer & kulturarvsinstitutioner

Igår den 23 november arrangerade CFD Syd inspirationsseminariet ”Dramatiskt berättande på museer och kulturarvsinstitutioner” på Teaterhögskolan i Malmö. På plats fanns dramatiker, representanter från museerna samt tjänstemän från regionen och från Centrum för dramatik.

Seminariet innehöll presentationer från Uppåkra Arkeologiskt Center och Trelleborgs museum samt framföranden från några av CFD:s medlemmar. Seminariet avslutades med en gemensam panel och publikdiskussion.

Seminariet är en det i ett större samarbete med kulturarvssektorn i Skånes för att bredda arbetsmarknaden för våra medlemmar och i förlängningen skapa fler uppdrag.

Tack till Region Skåne som har varit med och finansierat seminariet.

Seminariet har bl.a. lett till ett förmedlingsuppdrag för Trelleborgs museum samt en inledd kontakt med Skånes Hembygdsförbund om samverkan i kommande projekt.

Foto: Ammy Kjellsdotter Åström