Konstnärspolitiska utredningen föreslår höjt anslag till centrumbildningarna

Centrumbildningarna välkomnar Konstnärspolitiska utredningens betänkande ”Konstnär – oavsett villkor?” SOU 2018:23, där utredningen föreslår höjt anslag till centrumbildningarna inom kulturområdet.

Länk till Konstnärspolitiska utredningen.

Länk till betänkandet ”Konstnär – oavsett villkor?

Centrumbildningarna, där Centrum för dramatik är en av tretton organisationer, har tillsammans skrivit till Konstnärspolitiska utredningen för att påtala den stora vikten av att höja anslaget till organisationerna.

Länk till skrivelsen.