Kontor

REGIONALT KONTOR SYD

Centrum för dramatik Syd
c/o Resurscentrum för scenkonst, Kulturhuset Mazetti
Bergsgatan 29, SE-214 22 Malmö
e-post: syd@centrumfordramatik.se

Ammy Kjellsdotter Åström, regional förmedlare/samordnare
e-post: ammy@centrumfordramatik.se
tfn: 070-219 03 71

NATIONELLT KONTOR

Centrum för dramatik
Blå Tornet, Drottninggatan 85, 1 tr.
SE-111 60 Stockholm
e-post: info@centrumfordramatik.se

Isabella af Klintberg, verksamhetsledare
e-post: isabella@centrumfordramatik.se
tfn: 070-467 34 22

Kelly Wedin, regional förmedlare öst/sthlm
e-post: kelly@centrumfordramatik.se
tfn: 08-411 74 53

Birgit Hageby, ordförande
e-post: hageby@dramatiker.se