Manustimmen

– för ökad kunskap om dramatiskt berättande och inspiration till eget skrivande

Manustimmen startades som ett projekt under 2019 och genomfördes i Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen med stöd från Kulturrådet. I Malmö utökades projektet genom en förstärkt insats från Malmö Stad. Under 2020-2021 fortsätter projektet i Västra Götalands genom projektmedel från Västra Götalandsregionen. Projektägare är Centrum för dramatik.

Manustimmen är ett projekt för att öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande. Vi vill också genom Manustimmen ge verktyg för tolkning, förståelse och kritisk granskning av olika berättelser och budskap inom film, tv, teater, radio/audio och på webben.

Manustimmen innebär att en manusförfattare kommer till en skola, ett bibliotek, en kulturskola eller annan lokal och genomför en eller flera manustimmar.

Manusförfattaren:

  • förklarar vad ett manus är och hur det används inom film, tv, teater och teater
  • lär ut hur man skriver ett manus – byggstenar, struktur, början och slut
  • pratar om manusförfattarens ordlista – termer som replik, dialog och cliffhanger m.fl.
  • visar exempel från filmen, tv-seriernas och teaterns värld
  • inspirerar till eget skrivande och berättande
  • berättar hur hon/han arbetar

Boka en manusförfattare

Ett besök är en lektion (40-60 min). Men kan anpassas till flera lektioner, temadagar, lovaktiviteter, etc.

Manustimmen kan också erbjudas för lärare och pedagoger, ex. som fortbildning under en studiedag.

Vi följer KLYS rekommendationer för uppdrag i skolan.
Prisexempel: 2 lektioner = 5.500 kr, 3 lektioner = 6.500 kr.
www.klys.se

Våra förmedlingsinsatser är avgiftsfria.

Info om projektet i Västra Götaland 2020-2021

Dokument för nedladdning

Manustimmen Projektredovisning 2019

Manustimmen – Checklista till skolan inför besök

Manushandbok – en presentation av termer inom teater/tv/film/radio

Har ni frågor och funderingar?
Vill ni ha mer information?
Kontakta oss gärna!

Ammy Kjellsdotter Åström, regional förmedlare Syd/Väst, ammy@centrumfordramatik.se

Kelly Wedin, regional förmedlare Sthlm/Öst, kelly@centrumfordramatik.se

Manustimmen drivs med stöd från: Kulturrådet, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Skåne och Malmö Stad