Manustimmen i Väst 2020-2021

Till mellan- och högstadieskolor i Västra Götaland

Erbjudande om att ta emot en manusförfattare våren 2021

Manustimmen är Centrum för dramatiks projekt för att öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande. Genom projektet vill vi också ge verktyg för tolkning och kritisk granskning av olika berättelser/budskap inom film, tv, teater och på webben.

En manusförfattare genomför ett digitalt alt. fysiskt klassrumsbesök i er skola, i minimum två mellanstadieklasser under samma dag. Varje klassrumsbesök pågår mellan 40 och 60 min.

Besöken är avgiftsfria för skolan och erbjudandet gäller mellan- och högstadieskolor våren 2021. Totalt värde för två lektioner är 5 500 kr. Antalet avgiftsfria besök är begränsat. Vi kommer att göra ett urval utifrån prioriteringar i projektet.

Fysiska alt. digitala besök?
Ange i intresseanmälan om ni önskar fysiska alt. digitala besök.

Hur går ett skolbesök till?
En manusförfattare träffar under en dag minst två klasser i samma skola och:

  • Förklarar vad ett manus är och hur det används inom film, tv och teater
  • Lär oss hur man skriver ett manus – byggstenar, strukturer, början och slut
  • Pratar om manusets ordlista – termer som replik, dialog och cliffhanger m.fl.
  • Visar exempel från filmens och teaterns värld
  • Berättar om hur hon/han arbetar.

Hur anmäler vi intresse för skolbesök?
Vi erbjuder er skola minimum två avgiftsfria klassrums-besök i två olika klasser per dag. Antalet besök är begränsat och fördelas efter tillgång eftersom vi vill nå så många kommuner som möjligt. Men anmäl gärna fler än två klasser om intresse finns.

Länk till intresseanmälan

Med anledning av Covid-19
Centrum för dramatik följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande Covid-19. För uppdragstagare förmedlade av Centrum för dramatik som har aktiviteter inbokade gäller att man ska följa myndigheternas rekommendationer och råd. Fysiska besök/aktiviteter ska avbokas vid förkylningssymptom. Aktiviteten ska om möjligt bokas om till en senare tidpunkt i överenskommelse mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

Manushandboken

I projektet har vi tagit fram Manushandboken, en skrift om hur man skriver
manus och om den kunskap som kallas dramaturgi, eller enklare uttryckt –
hur man skapar spänning. Författare är Magnus Lind, en veteran inom tv-dramatik.

Bokens målgrupp är både barn/unga och deras lärare – tanken är att boken ska ge råd och inspiration för att fortsätta med dramatiskt berättande, såväl i klassrummet som på fritiden.

Manushandboken trycks och distribueras till samtliga klasser/lärare som deltar i projektet.

Manushandboken är tänk att användas i skolan men passar bra för alla som är nyfikna på att skriva egna manus. Boken ger tips på hur undervisningen kan läggas upp och olika frågeställningar kring berättande och dramatik behandlas. Manushandboken avslutas med en ordlista med
vanliga begrepp inom dramatik.

Manushandboken beskriver hur proffsen arbetar när de skriver tv-drama på ett lättfattligt sätt, men ger också tips på hur klassen kan arbeta i grupp med manusförfattande. Begrepp som till exempel akt, rollfigur och huvudkaraktär förklaras, liksom regissörens arbete. Och inte minst beskrivs flera knep för hur man får handlingen att hålla ihop – eller inte bara stå och stampa.

Har ni frågor och funderingar?
Kontakta Ammy Kjellsdotter Åström, regional förmedlare Syd/Väst
tfn: 070-219 03 71 e-post: ammy@centrumfordramatik.se

Projektet drivs med stöd från: Västra Götalandsregionen