Nordic DRAMA Platform – ett nordiskt dramatikprojekt

Sommaren 2016 startar ett nordiskt dramatikprojekt. Sexton dramatiker, fyra från vardera Danmark, Island, Norge och Sverige, ska skriva fyra pjäser tillsammans under namnet Midsummer Stories. Resultaten ska uppföras i Köpenhamn, Reykjavik, Oslo och Malmö sommaren 2017.

Projektägare är Dramafronten i Köpenhamn, ett nätverk som arbetar med utveckling av ny dansk dramatik utanför det traditionella teaterrummet.

Centrum för dramatik Syd är svensk part i projektet tillsammans med Iceland Dramatists Union (IS), Tjarnarbio Theater (GL), Dramatikkens Hus och Grenland Friteater (NO) och Rønne Theater (DK).

Bidragsgivare är: Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, Statens Kunstfond (DK), A.P. Møller Fonden och Københavns Scenekunstudvalg.