Stödinsatser för kulturskapare i anledning av coronapandemin

Uppdaterad 2020-12-21

Centrum för dramatik följer utvecklingen av och tipsar om de stödinsatser som beslutas med anledning av coronapandemin.

Regeringen har i december avsatt 1 miljard kronor i krisstöd till konst och kultur inför 2021.

STÖD/BIDRAGSGIVARE

Författarfonden – Dramatikerrådet

Författarfonden kommer att fördela ut 20 miljoner genom stipendier våren 2021. De extra stipendierna kommer att vara sökbara för alla författarfondens yrkeskategorier och genrer: författare, dramatiker/manusförfattare, översättare, kulturjournalister samt litterärt verksamma tecknare och fotografer. Mer info kommer i januari.

www.svff.se

Konstnärsnämnden – Krisstöd nr 3

Konstnärsnämnden kommer att fördela ut 154 miljoner. Utlysningen öppnar i januari.

www.konstnarsnamnden.se

Kulturrådet – två nya krisstöd 

Två nya krisstöd kommer att fördelas i början av 2021. 150 miljoner ska gå till inställda och uppskjutna kulturevenemang och 400 miljoner till särskilda behov till följd av pandemin. Kulturrådet får också i uppdrag att redovisa de konsekvenser som coronaviruset inneburit för myndighetens resultat, verksamhet och ekonomi.

https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/tva-nya-krisstod-i-kulturradets-regleringsbrev-for-2021/

https://www.kulturradet.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/

Svenska Filminstitutet

https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/forandringar-av-stodgivning-med-anledning-av-covid-19/

BRANSCHORGANISATIONER/FÖRBUND

Dramatikerförbundet

https://www.dramatiker.se/

KLYS – Konstnärliga och litterära upphovspersoners samarbetsnämnd

https://klys.se/corona-covid-19/

Teaterförbundet

www.teaterforbundet.se

Svensk Scenkonst

https://www.svenskscenkonst.se/aktuellt/information-med-anledning-av-covid-19/

REGERINGEN

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/om-kultur-med-anledning-av-covid-19/

REGION SKÅNE

https://utveckling.skane.se/tema/information-for-kulturaktorer-med-anledning-av-covid-19/

REGION STOCKHOLM

https://kultur.sll.se/faq-kulturstod-corona

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

https://www.vgregion.se/kultur/nyheter/information-till-samarbetspartners-och-projektagare-med-stod-fran-kulturnamnden-med-anledning-av-coronavirusinfektion-covid-19/

MYNDIGHETER

Tillväxtverket

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen.html

Försäkringskassan

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Skatteverket

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html