Projektet ”Dramatik på Uppåkra” beviljas medel från Sparbanksstiftelsen Finn

Idag kan kan vi med glädje berätta att projektet Dramatik på Uppåkra beviljats medel från Sparbanksstiftelsen Finn. Projektägare är Centrum för dramatik Syd och samarbetspart är Uppåkra Arkeologiskt Center.

Dramatik på Uppåkra är en förstudie inom kulturområdena dramatik och kulturarv i hur man kan arbeta med dramatiskt berättande kring historien på Uppåkra.  Dramatiker och manusförfattare ska tillsammans med de kunniga arkeologerna och pedagogerna från Uppåkra Arkeologiskt Center ta fram idéer för hur fynden kan åskådliggöras på nya, roliga, lärorika och lättillgängliga sätt med hjälp av dramatik, dramatiskt berättande och teknikens möjligheter.

Centrum för dramatik Syd vill att fler ska kunna tillgodogöra sig allas vårt kulturarv – det ska vara roligt, lustfyllt och spännande och tilltala gammal som ung och tillgängligt för alla, oavsett nivå av språkkunskaper i svenska. Vi vill till exempel visa upp att människor alltid har handlat samt haft utbyte med andra länder och kulturer.

Centrum för dramatik Syd har under 2016 inlett ett större utvecklingsarbete med fokus på dramatiskt berättande på museer och kulturarvsinstitutioner i Skåne. Projektet Dramatik på Uppåkra är en del i det arbetet.

Har du frågor om projektet? Kontakta oss!