Skåne får 25 miljoner till aktiviteter inom Skapande skola

Den 27 april offentliggjorde Kulturrådet vilka kommuner som tilldelats Skapande skola medel. I Skåne fördelades totalt 25 miljoner kronor till olika kulturprojekt i 31 kommuner och 20 friskolor. Man beräknar att ca 120 000 elever kommer att ta del av insatserna. Totalt fördelar Kulturrådet ca 177 miljoner kronor till insatser inom Skapande skola i hela landet.

I Malmö får grundskolorna dela på 5,5 miljoner kronor. Det är en ökning från förra året med nästan 38 %! Besked om fördelning av medel kommer i maj. I Malmö är det fjärde året i rad som skolorna skriver en intern ansökan i Malmö Stad om att få ta del av stödet.

Länk till Kulturrådets pressmeddelande!

Länk till Pedagog Malmö!

Länk till samtliga bidragsmottagare!