Barn & unga

Med anledning av Covid-19

För uppdragstagare förmedlade av Centrum för dramatik som har aktiviteter inbokade gäller att man ska följa myndigheternas rekommendationer och råd.

Fysiska besök/aktiviteter ska avbokas vid förkylningssymptom. Aktiviteten ska om möjligt bokas om till en senare tidpunkt i överenskommelse mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

Dramatik är konsten att berätta på ett spännande sätt!

Vi förmedlar workshops, föreläsningar, skapande verkstäder, studiedagar och klassrumsbesök med fokus på dramatik, dramatiskt berättande och manusbunden text. Vi har lång erfarenhet av Skapande skola och vi hjälper er gärna att planera projekt och tillsammans ta fram underlag till er ansökan till Kulturrådet.

Dramatik i skolan – ett nyhetsbrev!

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev Dramatik i skolan? Skicka ett e-postmeddelande till syd@centrumfordramatik.se

Våra förmedlingstjänster är kostnadsfria!

Barn och unga konsumerar dagligen tv, film och webb. Det är därför viktigt att lära ut kunskap om hur en berättelse fungerar i olika medier och på olika plattformar, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv.

Det är lätt att integrera dramatik i olika ämnen!

Genom att arbeta med dramaturgiska verktyg i undervisningen kan eleverna arbeta i en estetisk läroprocess, träna sin förmåga till eget skapande och även få nya verktyg för att nå ökad måluppfyllelse.

Vi har metoder för hur man kan använda dramatik som ett redskap i läsfrämjande syfte och hur man med hjälp av det dramatiska berättandet och manusbunden text på ett lustfyllt sätt kan arbeta med läs- och skrivutveckling.