Skapande skola

– ett stöd för stärkt samverkan mellan skola och kulturliv

Skapande skola – i korthet

Projektet/verkstaden/aktiviteten riktar sig till för- och grundskoleelever (alternativt elever i grundsärskolan eller specialskolan)

Projektet/verkstaden/aktiviteten ska fokusera främst på elevernas eget skapande

Projektet/verkstaden/aktiviteten innebär en fördjupning inom exempelvis något av följande ämnen:

  • Film/animation
  • Skrivande/berättande
  • Teater
  • Musikdramatik

Projektet/verkstaden/aktiviteten utförs av en yrkesverksam professionell kulturskapare*

Projektet/verkstaden/aktiviteten medverkar till att kulturformen integreras i skolans verksamhet (dvs. att skolan lär sig hur de kan fortsätta med liknande konstnärliga/kulturella arbeten efter projektet/verkstadens slut)

Projektet/verkstaden/aktiviteten är ett komplement till skolans egen kulturbudget som kan användas till inköp av professionell kultur i kombination med elevernas eget skapande.

Det är skolans huvudman som söker bidrag för Skapande skola från Kulturrådet

Skolans kostnad för projektet gäller lön samt ev. resekostnader till kulturarbetaren och/eller direkta projektkostnader – inget annat.

Arvode till kulturskaparen utgår från KLYS arvodesrekommendationer. Se KLYS folder Att ta betalt: http://www.klys.se/wp-content/uploads/2015/11/Att-ta-betalt-2019.pdf

Projektet/verkstaden har en tydlig projektbeskrivning som uppfyller ovan nämnda krav

För mer information besök Kulturrådets hemsida: https://www.kulturradet.se

* För professionella yrkesverksamma kulturaktörer använder Kulturrådet Arbetsförmedlingen Kulturs definition. I korthet innebär det att kulturaktörerna antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde, exempelvis från konst- och musikhögskolor, eller har huvudsakligen varit yrkesverksamma inom konstområdet (se gällande krav enligt Arbetsförmedlingen).

Fem steg för ett lyckat Skapande skola-projekt:

1. Formulera projektet!

  • Vad vill vi jobba med?
  • Vilket/vilka ämnen/teman ska ingå?
  • Elevgruppens sammansättning. Särskilda behov?
  • Tid att avsätta till projektet?
  • Ungefärlig budget?

2. Kontakta oss!

Tillsammans utvecklar vi era idéer, formulerar projektet och förmedlar kontakt till våra medlemmar. Våra förmedlingstjänster är kostnadsfria.

3. Ansök om medel!

Skolans huvudman ansöker om medel från Kulturrådet. OBS! I Malmö och Stockholm samordnar kulturförvaltningen alla ansökningar ett tidigare datum än Kulturrådets deadline. Se resp. hemsida.

4. Kontakta oss igen!

När beslut är taget planerar vi projektet tillsammans och tar fram en detaljplan över genomförandet.

5. Redovisa projektet!

Efter genomfört projekt skall aktiviteterna redovisas till Kulturrådet eller samordnande förvaltning. Vi hjälper er!

Arvodesrekommendationer

Vi följer KLYS arvodesrekommendationer för professionella kulturskapare. Angivna arvoden är minimirekommendationer och individuell förhandling bör alltid ske.

www.klys.se/arvodesrekommendationer