Manushandbok

Centrum för dramatik har tillsammans med manusförfattare Magnus Lind tagit fram en manushandbok, en ordlista för dramatiken med presentation av termer inom teater, tv, radio och film framtagen för skolan.

© 2016 Magnus Lind/Centrum för dramatik

Får fritt kopieras vid angivande av källan.

Ladda ner Manushandboken!