Förmedling

Vi förmedlar uppdrag till våra medlemmar, manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik.

Kontakta oss om du:

  • Vill ha en dramatiker till en scenkonstföreställning, filmproduktion, tv-drama eller radioföljetong.
  • Vill diskutera och boka workshops inom ex. Skapande skola.
  • Vill starta projekt där det behövs kompetens i dramaturgi, dramatiskt berättande och/eller dramatiserad text.
  • Vill boka en manusförfattare som föreläsare till bibliotek och kulturhus, konferenser och mötesplatser.
  • Vill ha hjälp med manusgranskning och textbearbetning eller manusstöd.

Vi tror att du är:

  • Producent inom film, tv eller radio.
  • Teaterchef eller konstnärlig ledare på en scenkonstinstitution eller fri teatergrupp.
  • Lärare eller pedagog i skola, förskola, särskola eller kulturskola.
  • Kulturutvecklare eller bibliotekarie inom en kommun eller region/län.
  • Student på någon manusutbildning på högskola eller folkhögskola.

Vi ser fram emot din kontakt!