Verksamhetsmål

Centrum för dramatik Syds verksamhetsmål är:

  • Att finansiera & driva ett regionalt kontor i Skåne
  • Att vara en regional resurs för medlemmarna i Skåne
  • Att förmedla uppdrag till medlemmarna i Skåne & Öresundsregionen
  • Att nå ut till nya uppdragsgivare i Skåne & Öresundsregionen
  • Att bredda medlemmarnas arbetsmarknad till nya områden & branscher
  • Att synliggöra medlemmarnas kompetens via marknadsföring & projekt
  • Att öka antalet medlemmar verksamma i Skåne & Öresundsregionen
  • Att sprida dramatik till en större allmänhet, särskilt barn & unga
  • Att utveckla den interregionala verksamheten, främst mot Västra Götalandsregionen
  • Att stärka finansieringen, öka intäkterna & garantera en stabil utveckling av den regionala verksamheten