Yttrande gällande estetiska ämnen i samtliga nationella program i gymnasieskolan

Centrum för dramatik och Dramatikerförbundet har gemensamt skrivit ett yttrande till promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program. Utbildningsdepartementet föreslår där bl.a. att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan.

Länk till yttrandet i sin helhet.

Länk till promemorian i sin helhet.